תגיש לי Fundamentals Explained

Many thanks for uploading Impression:Weizman_KD.JPG. I detect the impression webpage presently would not specify who made the material, so the copyright standing is unclear. For those who have not created this media you then you must argue that Now we have the best to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging down below).

  אני יודע שיש כאן הכללה כי יש דתיים שכן משתמשים באמצעי מניעה על אף האיסור ההלכתי, אבל העיקרון עצמו לא מובן לי וחבל שזוהי דרך ההתנהלות. לא פלא שדתיים רבים לא עומדים באיפוק ובחוסר הפורקן ולאחר מכן נתפסים במעשי אונס ובגידה.

When you made this file, make sure you Be aware that the fact that it has been proposed for deletion isn't going to always indicate that we do not value your kind contribution. It simply just implies that a person particular person believes that there is some unique dilemma with it, for instance a copyright issue.

(אחרי שיחות ארוכות עם חבר חילוני שהתגרש והודה שהוא מקנה בדתיים)

אולי דווקא השיטה האמישית - בה ניתנת למתבגרים תקופה לחיות מחוץ לקבוצה ולעשות בחירה מתוך מודעות מלאה ולא כפויה, היא הנכונה.

In the event you produced this file, please Take note that The point that it's been proposed for deletion would not essentially indicate that we do not value your kind contribution. It simply just signifies that a single person thinks that there's some certain issue with it, such as a copyright difficulty.

Remember to recall to answer and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will never affect the results of the nomination. Thank you!

Should you developed this file, be sure to Be aware that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply just ensures that a person man or woman thinks that there is some certain problem with it, such as a copyright difficulty.

Take note that any unsourced and untagged pictures is going to be deleted one week after they are already uploaded, as explained on criteria for fast deletion. Should you have uploaded other media, be sure to Verify that you've got specified their resource and copyright tagged them, too.

File:Eilat_IMG_2101.JPG continues to be outlined at Commons:Deletion requests so that the Group can focus on irrespective of whether it ought to be held or not. We'd value it if you could drop by voice your belief concerning this at its entry.

בעניין המחשבות על המזכירה- אם תבקרי באחד הערבים בחוף הצוק (למען הדוגמה) תגלי כמה חובשי כיפות ושטריימלים מסתובבים עם מכוניותיהם ובוחרים בת זוג בתשלום- אולי בגלל זה הם לא צריכים לחשוב על המזכירה?

File:PA190094.JPG has been outlined at Commons:Deletion requests so the Local community can talk about no matter whether it ought to be stored or not. We might recognize it if you might drop by voice your feeling relating to this at its entry.

Remember to keep in mind to reply to and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will never impact the results more info of the nomination. Thank you!

GFDL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *